Blenduk kerk Semarang

Tolerantie ✅

Indonesië ken vele culturen en geloven die vreedzaam samenleven. Hierbij hoort tolerantie en respect. Doe geen negatieve uitlatingen over geloof en cultuur, ook niet als het grappig bedoeld is. Een uitgesproken mening mag, maar hoeft niet altijd geuit te worden.