Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG is wetgeving die tot doel heeft de privacy van burgers uit de gehele Europese Unie te beschermen.

Als chauffeur/gids weet ik dat mijn gasten erg op hun privacy gesteld zijn en ga ik (ongeacht de wetgeving en nationaliteit van mijn gasten) altijd zorgvuldig om met het vertrouwen dat in mij wordt gesteld. Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van de persoonsgegevens die u mij toevertrouwt.

De AVG  is een goede aanleiding om u uit te leggen hoe ik met uw persoonsgegevens om ga.
De AVG vraag mij om uit te leggen welke informatie ik ontvang, waarom ik deze informatie ontvang, hoe ik hier mee omga en hoe ik uw persoonlijke gegevens bescherm.

Welke gegevens en waarom?

Om te kunnen reageren op uw vragen ontvang ik van u uw naam en e-mailadres. Vaak geeft u mij ook uw telefoonnummer.
Deze gegevens heb ik nodig zodat u van mijn diensten gebruik kunt maken. Zonder deze gegevens kan ik immers geen contact met u opnemen. Ook kan ik deze informatie gebruiken om u te informeren over ontwikkelingen die nuttig voor u kunnen zijn.
Vaak stuurt u mij informatie over uw reisschema en/of familie die u wilt gaan (be)zoeken. Deze gegevens geeft u mij zodat ik u goed van dienst kan zijn.
De gegevens die ik van u ontvang bewaar ik niet langer dan nodig is voor een goede dienstverlening en deel ik niet met anderen zonder uw toestemming.
Op het moment dat u van mijn diensten gebruik maakt en ik als chauffeur/gids voor u werk, kan het zijn dat ik op de hoogte raak van meer privacygevoelige informatie. Vanzelfsprekend zal ik deze informatie zonder uw toestemming niet verwerken of delen.

Als u via mij uw hotels wilt boeken, of als u bijvoorbeeld wilt dat ik voor u een restaurant reserveer, dan zal ik informatie moeten delen met deze hotels/restaurants etc. Dit gebeurt alleen als u mij hierom hebt verzocht. Verder verstrek ik uitsluitend informatie aan derden als dit moet op basis van een wettelijke verplichting.
Ik zal er op toezien dat ook mijn collega’s, bijvoorbeeld als (in overleg met u) een collega-chauffeur de dienstverlening zal uitvoeren, zich aan de privacyregels zullen houden.

De beveiliging van uw persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en doe er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website is beveiligd met een SSL-certificaat en ik maak gebruik van een in Nederland gevestigde provider, die de website host op eigen servers in Nederland. Mijn e-mail heeft een uniek wachtwoord en loopt via dezelfde Nederlandse provider.

Cookies of vergelijkbare technieken

Om te kunnen zien hoeveel bezoekers mijn website bezoeken en uit welke landen deze bezoekers komen, maak ik gebruik van Google Analytics. Ik heb begrepen dat Google Analytics in dit geval gebruik maakt van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

De links naar booking.com zijn affiliate-links en door booking.com worden cookies geplaatst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en u heeft het recht op “gegevensoverdraagbaarheid”. (Dit betekent dat u mij kunt vragen om de persoonsgegevens waarover ik beschik, naar u, of op uw verzoek, naar een ander, te sturen.) Op basis van de regelgeving heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, als u in een Europees land woont. In Nederland kan dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens sturen naar dadangsupardi@indonesiatour.nl

Als u nog vragen heeft over de wijze waarop uw privacy wordt gewaarborgd verzoek ik u mij dit laten weten, zodat ik hier op kan reageren.

U kunt op mij rekenen!
Dadang Supardi